Razpis

Obveščamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu za »Spodbude za digitalno transformacijo MSP«

Naziv operacije:

»DIGITALNA TRANSFORMACIJA V PODJETJU ROTO INOX D.O.O. «

Namen operacije je prestruktoriranje in moderniziranje poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedba novih digitalnih poslovnih modelov in s tem ohranjanje tržnega položaja in prodor na nove trge.

Cilji operacije so:

  • izvedba digitalne transformacije
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih
  • izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega

Pričakovani rezultati operacije so dvig kompetenc zaposlenih in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Operacija se bo izvajala do 30.09.2022.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, Prednostna os (PO) 15 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«, Prednostna naložba (PN) 15.1 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.