Storitve

01

Vodenje projektov

Načrtovanje, organiziranje in nadzor nad potekom projekta so v segmentu procesne industrije ključnega pomena, da se lahko spoštuje roke in finančne načrte ter izpolni zahteve strank.

V podjetju Rotoinox imamo ekipo izkušenih strokovnjakov, ki bodo skrbno načrtovali projekt in ga usklajevali ter ustrezno nadzirali, da bo izvedba potekala čim bolj gladko.

Naš postopek vodenja projektov sledi mednarodno priznanim fazam izvajanja projektov, ki jih priznava Inštitut za vodenje projektov (Project Management Institute – PMI).

02

Podrobni inženiring

Naša ekipa inženirjev razvija inovativne rešitve po meri za naslavljanje največjih izzivov v procesni industriji.

Razumevanje specifičnih proizvodnih korakov in tesno sodelovanje s skupino inženirjev stranke nam omogoča, da lahko hitreje razvijemo primerne rešitve ter dosegamo in presegamo pričakovanja strank.

Naša široka paleta inženirskih storitev vključuje:

 • idejno zasnovo,
 • osnovni inženiring,
 • podroben inženiring.
03

Proizvodnja in montaža

Uporaba najsodobnejše tehnologije in raznoliko proizvodno znanje nam omogočata izdelavo in montažo inovativnih procesnih sistemov, enot ali skidov, ki zadovoljujejo potrebe naših strank in izpolnjujejo visoke standarde procesne industrije.

Vsi objekti, oprema in kritični materiali so pod nadzorom in so skladni s cGMP in ASME BPE.

Druga ključna potrdila o kakovosti vključujejo:

 • Sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015
 • Sistem vodenja kakovosti za varjenje je certificiran v skladu z EN 3834-2
 • Varilni postopki (WPQR) so odobreni in certificirani v skladu z 2014/68 / EU, AD2000
  in DIN EN ISO 15614
 • Izdelava tlačne opreme je v skladu z direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU in AD2000

Sistem vodenja kakovosti je natančno opredeljen in vključuje različne preglede ter teste kakovosti čez celoten proizvodni proces.

04

Avtomatizacija

Skupaj z našimi partnerji nudimo integrirane rešitve za avtomatizacijo po meri.

Naš sklop rešitev vključuje tako celovite sisteme za vodenje procesov v nadzorovanih okoljih kot tudi standardne programske rešitve.

Naše storitve vključujejo:

 • načrtovanje programske opreme,
 • načrtovanje elektroopreme,
 • idejne zasnove celovitih sistemov za vodenje procesov v nadzorovanih okoljih,
 • pripravo obsežne dokumentacije za vse faze življenjskega cikla projekta (DQ, FAT, SAT, CC),
 • namestitev in zagon sistema,
 • kvalifikacije IQ in OQ.
05

Raziskave in razvoj

Raziskovalna dejavnost je osrednjega pomena za naše poslovanje in temelji na nenehnem pridobivanju znanja in izkušenj preko razvoja novih inovativnih rešitev ter nadgradnje in optimizacije obstoječih.

Naš oddelek za raziskave in razvoj združuje usposobljene in kompetentne strokovnjake, ki razvijajo novo proizvodno opremo in tehnologijo, ki naslavlja največje izzive na področju farmacije, biofarmacije ter kemične in kozmetične industrije.

Tesno sodelujemo tudi s partnerji izven našega podjetja, zlasti z univerzami, raziskovalnimi inštituti, podjetji za informacijsko tehnologijo in novo ustanovljenimi podjetji, s katerimi si izmenjujemo ideje in izkušnje ter skupaj razvijamo nove in inovativne načine delovanja.

06

Vzdrževanje

Kot inženirsko in proizvodno podjetje svojim strankam ponujamo tudi celovito vzdrževanje, bodisi ko gre za našo opremo ali opremo drugih proizvajalcev.

Naše storitve vzdrževanja vključujejo:

 • svetovanje in priporočila glede vzdrževanja,
 • zamenjavo obrabljenih delov,
 • tehnično podporo,
 • nadgradnje opreme in procesov,
 • preventivno vzdrževanje in vzdrževanje glede na dejanske razmere.